Besluit Wob-verzoek activiteiten van het regionaal programma Grote Meren

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft op 2 februari 2017 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over mid-term review rapporten van activiteiten van het regionaal programma Grote Meren.