Besluit Wob-verzoek over exportvergunningen inzake militaire goederen naar India

Het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd om informatie openbaar te maken over exportvergunningen voor militaire goederen naar India.