Nederland investeert in de versterking van vrouwenorganisaties in het Zuiden

Nederland heeft recent het ‘Leading from the South’ fonds gelanceerd voor vrouwenorganisaties in Zuidelijke landen. Dit nieuwe fonds ondersteunt zuidelijke vrouwenorganisaties en netwerken die streven naar politieke, sociale en economische empowerment van vrouwen. Het fonds is actief in Afrika, het Midden-Oosten, Azië en de Pacific, Latijns-Amerika en de Cariben. Het Leading from the South fonds - dat wordt beheerd door gevestigde vrouwenfondsen in de betreffende regio’s – is nu geopend voor voorstellen.

Leading from the South (LFS) draagt bij aan de verwezenlijking van twee Nederlandse beleidsprioriteiten: Bevorderen van vrouwenrechten en gendergelijkheid en versterken van maatschappelijke organisaties. Zuidelijke vrouwenorganisaties en netwerken spelen een cruciale rol bij beleidsbeinvloeding van overheden, leiders, gemeenschappen, bedrijven en andere actoren om gendergelijkheid te bereiken en de positie van alle meisjes en vrouwen te versterken (Global Goal 5). LFS bevordert grensoverschrijdende samenwerking en verbindt grassroot organisaties met netwerken en bewegingen op nationaal, regionaal en mondiaal niveau.

Door middel van subsidieverstrekking, capaciteitsversterking, en pleiten & beïnvloeden, voorziet LFS organisaties van middelen om beleid te beïnvloeden, ongelijke machtsrelaties te veranderen en uitsluiting, discriminatie, geweld en ongelijke behandeling te verminderen. Het LFS fonds bestaat uit een totaal bedrag van 40 miljoen Euro en loopt van 2017 tot 2020. LFS wordt beheerd door het South Asia Women’s Fund (SAWF) voor Azië en de Pacific, het African Women’s Development Fund (AWDF) voor Afrika en het Midden-Oosten, het Fondo Mujeres del Sur (FMS) voor Latijns-Amerika en de Cariben, en het International Indigenous Women’s Fund Ayni (FIMI) voor inheemse vrouwen in de hele zuidelijke regio.

Er kunnen momenteel subisidievoorstellen worden ingediend voor Azië en de Pacific en voor Afrika en het Midden-Oosten. De subsidiekaders voor Latijns-Amerika en de Cariben en voor inheemse vrouwen in de hele zuidelijke regio zullen op 13 en 20 februari 2017 worden gepubliceerd.

Informatie over het Leading from the South fonds en criteria van de subsidiekaders zijn te vinden op de websites van de vrouwenfondsen: