Rapport bij Financieel Jaarverslag Fondsen 2014 van het Zorginstituut Nederland

In opdracht van de ministerie van VWS heeft de Auditdienst Rijk onderzocht of het Financieel Jaarverslag Fondsen van het Zorginstituut Nederland over 2014 de wettelijk vereiste goedkeuring kan krijgen.