Rapport bij Financieel Verslag Uitvoeringstaken 2015 van het Zorginstituut Nederland

In opdracht van het ministerie van VWS heeft de Auditdienst Rijk onderzocht of het Financieel Verslag Uitvoeringstaken (FVU) van het Zorginstituut Nederland (ZIN) over 2015 de wettelijk vereiste goedkeuring kan krijgen.