Staat van het Bestuur 2016

De Staat van het bestuur is een tweejaarlijkse trendrapportage waarin feiten en cijfers over de bestuurlijke en financiële ontwikkelingen in het decentrale bestuur centraal staan.