Internationale Cyberstrategie 'Digitaal bruggen slaan'

Met deze Internationale Cyberstrategie geeft het kabinet invulling aan de toezegging vervat in de kabinetsreactie op het advies van de AIV ‘Het Internet, een wereldwijde vrije ruimte met begrensde staatsmacht’ en de WRR ‘De publieke kern van het Internet: naar een buitenlands internetbeleid’.