Beantwoording Kamervragen over een uitspraak van de Hoge Raad over medezeggenschap in zorginstellingen

Minister Schippers (VWS) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Bouwmeester (PvdA) en Dik-Faber (CU) over een uitspraak van de Hoge Raad over medezeggenschap in zorginstellingen.