Beantwoording Kamervragen over uitwisseling van personeel tussen ministeries en overige, bij de gaswinning betrokken instanties

Minister Kamp (EZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Tongeren (GroenLinks) over de uitwisseling van personeel tussen ministeries en overige, bij de gaswinning betrokken instanties.