Half jaar evaluatie Waardigheid en Trots; thema Indicatiestelling Q2 –Q3 2016