Kamerbrief Nader rapport Wet Aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer het wetsvoorstel Aanvullende maatregelen accountantsorganisaties, het daarbij horende Nader Rapport, de Memorie van Toelichting en het advies van de Raad van State.