Kamerbrief over rapport Berenschot Effectevaluatie Subsidieregelingen

Staatssecretaris Van Dam (EZ) informeert de Tweede Kamer over het rapport van Berenschot betreft Evaluatie van de subsidieregelingen "investeringen in milieuvriendelijke maatregelen" en "investeringen in energiebesparing".