Kamerbrief over rapport Systeemadvies fysio - en oefentherapie

Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een rapport van Zorginstituut (ZIN) met een brede beschouwing over een verstandige, zinnige en zuinige inrichting van de fysio- en oefentherapie in het pakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw).