Kamerbrief over wijziging van aantal zorgwetten in verband met grensoverschrijdende zorg

Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het memorie van antwoord inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg.