Meerjarig perspectief krijgsmacht: Houvast in een onzekere wereld

Houvast in een onzekere wereld. Lijnen van ontwikkeling in het meerjarig perspectief voor een duurzaam gerede en snel inzetbare krijgsmacht.