Nadere data-analyse digitale publicaties

Presentatie van enquêtegegevens.

Deze enquêtegegevens zijn verkregen zijn in het kader van het onderzoek Digitale publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen: Onderzoek naar de effecten van verplichte digitale publicatie van algemene bekendmakingen en mededelingen op de administratieve lasten.