Besluit op wob-verzoek betreft Wijziging van de Regeling voorzieningenplanning Voortgezet Onderwijs

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 13 februari 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit besluit betreft Wijziging van de regeling voorzieningenplanning Voortgezet Onderwijs.