Besluit op wob-verzoek betreft Windpark Zeewolde

De minister van Economische Zaken heeft op 16 februari 2017 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.
Het verzoek betreft informatie over Windpark Zeewolde.