Besluit op wob-verzoek betreft Rapport naar aanleiding van onderzoek naar creditcard uitgaven corporatie DeltaWonen

De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft op 20 januari 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek inzake een rapport naar aanleiding van een onderzoek naar creditcard uitgaven van de corporatie Delta Wonen.