Besluit op Wob-verzoek uitgaven onderzoeksbijdragen aan bedrijven en onderzoeksinstituten

De minister van Defensie heeft op 16 februari 2017 een  besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op onderzoeksbijdragen aan bedrijven en onderzoeksinstituten voor de ontwikkeling van nieuwe technieken.