Besluit Wob-verzoek om informatie over dumpingen drugsafval

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 16 februari 2017 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie over het dumpen van drugsafval.