Besluit Wob-verzoek over op schrift mededeling welke bedragen per gebeurtenis aan Beter Wonen zijn toegekend

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 16 februari 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek inzake op schrift mededeling welke bedragen per gebeurtenis aan Beter Wonen zijn toegekend.