Praktische uitwerking schadeprotocol Centrum Veilig Wonen

Bijlage bij Kamerbrief over Voortgang onderzoeken met betrekking tot schadeafhandeling in Groningen