Regeling financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en de RPO

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van nr. WJZ/1148955 (8225), houdende vaststelling van een nieuw financieel handboek voor de regionale publieke media-instellingen en de RPO (Regeling financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en de RPO)