Schippers ontvangt Paul van Eerde Award

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Paul van Eerde Award in ontvangst genomen. Deze Award van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) wordt sinds 2010 uitgereikt aan mensen die veel hebben betekend voor het onderwerp levenseinde en dementie. Schippers ontvangt de prijs voor haar inzet om duidelijkheid te scheppen over de status van de schriftelijke wilsverklaring door middel van de handreiking die is ontwikkeld voor artsen en publiek.

Kennis vergroten

Het bedrag dat bij de prijs hoort van € 5.000 schenkt minister Schippers aan de Stichting Levenseindekliniek. Vanuit het ministerie van VWS komt daar € 5.000 bij. Minister Schippers: "de Stichting Levenseindekliniek doet fantastisch werk. Ik vraag de Stichting met dit geld de kennis over euthanasie bij dementie te vergroten. Zodat artsen gesteund worden in hun afwegingen rond euthanasie bij dementie".

 

Tijdens haar speech zei minister Schippers: “een arts is nooit verplicht om mee te werken aan euthanasie. Die ruimte is er te allen tijde.  Dat neemt niet weg dat wij in Nederland het wettelijk mogelijk hebben gemaakt aan een euthanasiewens bij dementie gehoor te geven. Ik heb groot respect voor deze dokters. Ze besluiten te helpen en de wil van hun patiënt te volgen om hem te beschermen tegen wat hij zelf uitdrukkelijk niet heeft gewild”.

Paul van Eerde

Paul van Eerde stierf in 2006 door zelf verzamelde dodelijke medicijnen in te nemen. Hij wilde het verloop van Alzheimer die bij hem was geconstateerd niet afwachten en zijn arts wilde geen euthanasie toepassen. Een reconstructie van zijn laatste levensjaren is vastgelegd in de documentaire ‘Voor ik het vergeet’ van regisseur Nan Rosens. De Award is eerder uitgereikt aan wijlen oud-minister Els Borst en het Netwerk casemanagers dementie.

Link naar de speech: https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/edith-schippers/documenten/toespraken/2017/02/16/minister-schippers-neemt-paul-van-eerde-award-in-ontvangst

link naar handreiking publieksversie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/12/17/handreiking-schriftelijk-euthanasieverzoek-publieksversie