Eindrapport Kosten en baten van maatschappelijke re integratie van volwassen en jeugdige ex gedetineerden

Het rapport bevat een verslag van onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van (re-)integratie voor (ex-)gedetineerden.