Rapport 'Verzekeringsplicht motorvoertuigen. Evaluatie vermuldering WAM art 30 lid 2'

Het rapport evalueert de toepassing van artikel 30 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam)onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv)