Toespraak van minister Schippers bij 'Alles is gezondheid'

Toespraak van minister Schipper (VWS)  bij 'Alles is gezondheid' op 15 februari 2017 in Amersfoort. Daarbij tekende zij de depressiedeal samen met 18 veldpartijen. Het doel: 30 procent minder depressie in 2030.

 

Beste mensen,

Deed u ook mee afgelopen zomer, met 'Pokemon Go'? Hartstikke leuk spel dat ontzettend veel mensen van de bank kreeg. Dat was natuurlijk fantastisch.

Maar ziet u ze nu nog voorbij rennen, als u in de stad bent, of in de duinen? 

'Pokemon Go' was een rage en een rage is een soort gedrag – iets nieuws, iets hips – waaraan grote groepen mensen enthousiast meedoen in een bepaalde periode. Een rage kan zelfs uitgroeien tot een hype. Maar is de nieuwigheid eraf, dan verdwijnt het en moet je soms heel lang wachten tot de rage weer terugkomt. Ik denk dat iedereen zich nog wel een rage uit z'n jeugd kan herinneren. Ik herinner me bijvoorbeeld nog goed dat we wekenlang de hele dag aan het elastieken waren, of aan het klick-klacken met twee balletjes aan een touwtje. Bewegen is goed, ook in het kader van een hype, maar hoe houden wij ons in beweging?

'Alles is gezondheid' is opgezet om initiatieven van onderop de kans te geven om te groeien. Het is een ongelooflijk energiek programma. Er is ontzettend veel positieve energie, vandaag ook weer. En er zijn ontzettend veel goede ideeën en initiatieven. Er zijn meer dan 2000 organisaties betrokken die meer dan 300 pledges in totaal hebben getekend.

Het is geweldig dat steeds meer mensen met hun gezondheid bezig zijn. Maar het is meer dan dat. Het RIVM laat zien dat er echt een beweging op gang is gebracht. Een beweging die gedragen wordt door veel mensen en organisaties. De volgende slag is dat we initiatieven, daar waar dat meerwaarde heeft, bundelen, als ze daardoor meer slagkracht krijgen.

Maar dan moet je elkaar wel kunnen vinden.

En dus moet je weten wat er in je wijk gebeurt, op scholen, op het werk of in de zorg. Weet u wat er allemaal in uw omgeving gebeurt?  Op de site 'Gezondheid op de Kaart' zijn alle partnerorganisaties in het netwerk van Alles is gezondheid te vinden. Je ziet waar ze zitten en wat ze doen. Dat is geweldig! Het stelt u in staat om elkaar te vinden en te versterken. Het stelt u in staat de volgende stap te zetten. En dat is dan weer kennis die u met het hele netwerk kunt delen. Zo kunnen we het enthousiasme en de energie van 'Alles is gezondheid' vasthouden. Die energie komt van iedereen die meedoet; de bedrijven, instellingen en organisaties in het netwerk van 'Alles is gezondheid'. En natuurlijk vooral van mensen zelf.

Als we het mensen gemakkelijk maken om gezond te leven, als we laten zien hoe leuk het is en hoe lekker je je daarbij voelt, dan gaan mensen vanzelf meedoen. Er nog meer werk van maken.

Er zijn heel veel initiatieven van mensen zelf. En die maatschappelijke initiatieven kunnen vaak wel een steuntje in de rug gebruiken van professionals. Met bijvoorbeeld expertise, een netwerk, faciliteiten of een financiële bijdrage. Samen kunnen bewoners en professionals nog meer verschil maken.

Daarom is mijn oproep aan u: steun die kleine maatschappelijke initiatieven. En doe mee met 'Make the mov', de jaarlijkse competitie van 'Alles is gezondheid'. Maak de beweging.

Tot slot, kom ik nog even terug op vorig jaar. Ik riep toen op meer in te zetten op depressie. Vooral voor jonge vrouwen en jongeren. Want psychische klachten zijn de belangrijkste oorzaak voor ziekteverzuim. 1 op de 20 volwassenen heeft last van depressie en 1 op de 15 jongeren. Afgelopen jaar is er keihard aan gewerkt. Met spotjes op radio en tv, bijvoorbeeld, proberen we mensen te helpen de signalen van depressie bij zichzelf en anderen sneller te herkennen. Zodat mensen eerder hulp vragen en krijgen. Dat kan heel laagdrempelig via online testen op de website 'Omgaan met depressie.nl'. Deze hulp kan veel opvangen. Maar het kan ook zijn dat er professionele hulp nodig is. Die moet dan ook worden gezocht en gegeven.

Steeds meer mensen durven over depressie te praten. Zij staan daardoor niet meer alleen en helpen ook anderen over de drempel heen. Zo wordt het gewoon om over je depressie te praten. Dat is cruciaal. Want hoe eerder mensen hulp zoeken en de juiste hulp krijgen, hoe beter we erger kunnen voorkomen.

Naast de spotjes en online test zijn er nog veel meer acties en initiatieven op het gebied van depressie. Bijvoorbeeld het Depressiegala, dat afgelopen jaar voor de 2e keer is georganiseerd. Ook vandaag zijn er weer initiatieven. Ik ben heel blij dat 18 veldpartijen zo de depressiedeal gaan tekenen. De ambitie is 30 procent minder depressie in 2030. Daar zet ook ik graag mijn handtekening onder.

Daarmee maken wij samen werk van een aanpak vooral gericht op jonge vrouwen en jongeren. Met als doel: beter en sneller signaleren van depressieve klachten, zodat mensen op tijd de juiste hulp of behandeling krijgen. Voordat klachten zich ontwikkelen tot een depressie.

Onze handtekeningen vandaag vormen het startsein voor de uitvoering van het meerjarenprogramma depressiepreventie. Goed dat we het samen vanuit de preventieve hoek oppakken.

Ik roep álle zorgprofessionals op zich hierbij aan te sluiten en heel belangrijk: ook de werkgevers! Laten we die deal nu gaan tekenen.