Wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand – consultatie

Wet op de rechtsbijstand, zoals deze zou komen te luiden bij invoering van de Wet tot wijziging van de Wet op de rechtsbijstand en enige andere wetten in verband met de herijking van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand (Wet duurzaam stelsel rechtsbijstand).