Benoeming burgemeester ’s-Gravenhage

Mevrouw P.C. Krikke (Pauline) wordt de nieuwe burgemeester van 's-Gravenhage. De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten haar voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 17 maart 2017.

Mevrouw Krikke (55 jaar) is lid van de VVD. Zij is lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Mevrouw Krikke was eerder burgemeester van Arnhem en wethouder van Amsterdam.

Mevrouw Krikke volgt de heer J.J. van Aartsen (VVD) op.

Pauline Krikke

Beeld: Jurgen Huiskes