Mededeling Commissie: bescherming persoonsgegevens in een geglobaliseerde wereld

Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).