Mededeling Opbouwen van een Europese Data-Economie

Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).