Rutte geeft laatste persconferentie van kabinet-Rutte-Asscher

Minister-president Rutte blikte in de laatste  persconferentie na de ministerraad van het huidige kabinet kort terug op de afgelopen 4 jaar.

‘We hebben veel van mensen gevraagd,’ zo keek Rutte terug op de voorbije periode. ‘Maar Nederland staat er een stuk beter voor dan bij het aantreden van dit kabinet. De economie staat er anno 2017 puik voor, met een solide en breed gedragen groei. Dat hebben we samen gedaan met fracties in de Tweede Kamer, met sociale partners en maatschappelijke organisaties. Maar bovenal met 17 miljoen Nederlanders.’

CBS-cijfers

Rutte verwees naar de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder deze week presenteerde:

  • een economische groei van 2,1%, de hoogste in 9 jaar;
  • dalende werkloosheid, ook onder jongeren en langdurig werklozen;
  • consumentenvertrouwen en ondernemersvertouwen op het hoogste niveau sinds 2008;

Begrotingsoverschot

‘Dit alles heeft natuurlijk, samen met de doorgevoerde hervormingen, zijn weerslag op de overheidsfinanciën,’ concludeerde de minister-president. ‘Zoals het nu naar uitziet lijken wij af te koersen op een begrotingsoverschot.’