Vervanging van de ePrivacyrichtlijn door een ePrivacyverordening

Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).