Voortgangsrapportage handelsakkoorden - februari 2017

Deze rapportage bevat een overzicht van handelsakkoorden waarbij de Europese Unie 1 van de partijen is en die nog niet in werking zijn getreden. Per akkoord staat de stand van zaken beschreven.