Beantwoording Kamervragen over de locatie Zeewolde voor de middengolfzender

Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de vragen over de locatie Zeewolde voor de middengolfzender.