Besluit Wob-verzoek over injectie van water in gasvelden in Overijssel

De minister van Economische Zaken heeft een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om informatie over injectie van afvalwater in gasvelden in Overijssel.