Evaluatie flankerend beleid 2012 – 2013

KPMG voert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een onafhankelijke evaluatie van het flankerend beleid in het risicovereveningsmodel uit. De analyse richt zich op de volgende twee onderzoeksvragen: 1) Wat zijn de kwantitatieve effecten van het flankerend beleid op de vereveningsresultaten van de risicodragers in 2012 en 2013? 2) Wordt de beoogde doelstelling van de introductie van het flankerend beleid gehaald?