Fiche 2: Richtlijn handhaving notificatieverplichting onder de dienstenrichtlijn