IOB evaluatie: Beleidsdoorlichting publieksdiplomatie 2010-2014

In deze beleidsdoorlichting gaat IOB in op de motivering voor het gevoerde beleid, de opzet, inrichting en uitvoering ervan en de in de periode 2009-2014 bereikte resultaten.