Voorstel tot wijzigingen over bevordering van internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Wijzigingen die de regering voorstelt inzake het wetsvoorstel over bevordering van internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.