Aanbiedingsbrief bij het rapport ‘Modellen referentiekader ambulancezorg'

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer het rapport ‘Modellen referentiekader ambulancezorg'. Het Referentiekader Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg is het model dat in Nederland wordt gebruikt voor spreiding van ambulancezorg.