Aanbiedingsbrief bij rapport Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid

Minister Plasterk ( BZK) stuurt aan de Tweede Kamer het rapport van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid.