Beantwoording Kamervragen over de aanleg van een pijpleiding in de Verenigde Staten

Minister Koenders (BZ) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van het Kamerlid van Bommel (SP) over de aanleg van een pijpleiding in de Verenigde Staten.