Beantwoording Kamervragen over de voorgenomen reactie op de consultatie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Staatssecretaris van Dam (EZ) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de vragen van het schriftelijk overleg over de voorgenomen reactie op de consultatie GLB.