Beantwoording Kamervragen over het bericht dat in Amsterdam €2 miljoen subsidie wordt uitgetrokken voor de huisvesting van statushouders

Minister Plasterk (BZK) biedt de antwoorden aan op de vragen van het Kamerlid Kops (PVV) over het bericht dat in Amsterdam €2 miljoen subsidie wordt uitgetrokken, te verstrekken aan projectontwikkelaars, voor de huisvesting van statushouders.