Besluit Wob-verzoek over overleg over verbod e-collar / teletac

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft op 18 april 2017 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over het overleg met de Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging (KNPV) over het verbod op de e-collar c.q. teletac. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.