Kamerbrief met reactie WODC rapport E'valuatie van de wet biometrie in de vreemdelingenketen'

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) reageert in zijn brief aan de Eerste Kamer op het rapport 'Evaluatie van de wet biometrie in de vreemdelingenketen' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).