Goed bestuur en veilige cultuur; vereisten voor goede zorg. Raad van bestuur UMC Utrecht teveel op afstand

De inspectie heeft onderzoek gedaan naar kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid
in het UMC Utrecht. Op meerdere afdelingen heeft de inspectie belangrijke tekortkomingen
gesignaleerd.