Internationale vergelijking Governance i-Beleid

Dit rapport is het resultaat van een vergelijking van hoe de governance ten aanzien van het i-Beleid in verschillende landen is ingericht en vormgegeven. Aanleiding was de start die binnen het ministerie van BZK heeft plaatsgevonden van een studiegroep Informatiesamenleving. Deze studiegroep heeft een advies uitgebracht over het functioneren van de digitale overheid.